De zes studentcoördinatoren die in Landlust wonen volgens de Springlevend Wonen-formule zijn verbonden aan het Sociaal wijkteam en ABC Alliantie West. In deze samenwerking ondersteunen de studenten bij een aantal activiteiten gericht op ouderen in de buurt. Deze activiteiten betreffen preventieve ouderenbezoeken, de administratiesalon en de vrijwillige thuisadministratie.

Bij de preventieve ouderenbezoeken brengen de studenten alle ouderen in de buurt een bezoek en gaan met hen in gesprek. De studenten achterhalen hierbij waar de ouderen eventueel behoefte aan hebben. Deze behoeften koppelen ze terug aan ABC Alliantie West. Hierdoor weet men wat eventuele risicofactoren zijn bij ouderen in de wijk en waar ondersteuning nodig is.

De administratiesalon vindt ’s ochtends plaats. Buurtbewoners van Landlust kunnen op een spreekuur langskomen voor ondersteuning bij administratieve vragen. Bij de thuisadministratie helpen de studenten ook bij administratieve vragen, maar dan bij mensen die niet in staat zijn zelfstandig naar de administratiesalon te komen. Behalve ouderen mogen ook andere bewoners die daar behoefte aan hebben gebruikmaken van de administratie-ondersteuning.