Van de wijk Venserpolder is bekend dat zij een grote groep oudere bewoners kent en bovendien verder vergrijst. Daarnaast heeft de wijk een woningvoorraad die mogelijk niet aansluit bij de woonwensen van ouderen. Voor deze doelgroep zijn er vanuit het stadsdeel verschillende voorzieningen en specifieke ondersteuning. Vandaar dat de studenten aan de slag gaan met de vraag:

In hoeverre sluit het sociale ritme van ouderen in de Venserpolder aan bij het aanbod van woningen en voorzieningen in Stadsdeel Zuidoost?

Met ‘sociaal ritme’ wordt in dit project bedoeld: de sociale structuur en (on)zekerheden van ouderen in de Venserpolder. Om inzicht te krijgen in dit abstracte begrip zullen de studenten ieder vanuit een eigen invalshoek het onderzoek benaderen.