Om dit tot stand te brengen zullen drie studenten van de UU en de HKU de structuren, mogelijkheden en specifieke casussen onder de loep nemen. Hierbij staan vragen centraal als 'wat is het huidige beleid en hoe zijn de Utrechtse speeltuinen nu georganiseerd?', 'hoe is dit in andere steden geregeld?' en 'welke scenario's zijn in Utrecht mogelijk voor de toekomst?' 

Dit project is in samenwerking met SOON en de gemeente Utrecht van start gegaan.