Speeltuinen Utrecht

In Utrecht zijn 21 beheerde speeltuinen. Deze zijn van belang voor kinderen als onmisbare aanvulling op alle openbare speelplekken en parken in de stad. Kinderen kunnen elkaar hier ontmoeten, veilig spelen en oefenen met de vreedzame conflicthantering die ze op school leren. Om te zorgen dat het beheer van de speeltuin helder wordt en het aan kwaliteit wint, heeft de gemeente Utrecht eenduidige kwaliteitscriteria vastgesteld voor beheer waar iedere speeltuin aan moet voldoen. Maar hoe kunnen de ervaringen worden onderzocht? In het project SpelenderWijs gaan studenten van de HKU een creatief instrument bedenken dat ophaalt hoe kind en ouder de Utrechtse speeltuinen ervaren

 

Het project SpelenderWijs

Het speeltuinbeheer zorgt ervoor dat aan de minimale kwaliteitscriteria (voorzieningen, doelgroep, sfeer, programmering/activiteit en faciliteiten) wordt voldaan. Het doel van het project SpelenderWijs is een vorm of concept bedenken dat op een leuke en makkelijke manier de ervaringen en input van bezoekers van de speeltuin ophaalt. De tevredenheid van de gebruikers zal op de vijf verschillende thema’s worden getoetst. 

 

Studenten HKU en SpelenderWijs

Studenten Communication and Multimedia Design van de Hogeschool Utrecht gaan met dit vraagstuk aan de slag en ontwikkelen een creatief instrument dat antwoord geeft op de vraag: hoe ervaren de bezoekers (kinderen, ouders en alle anderen) de speeltuin nu eigenlijk? Om vervolgens dit makkelijk toepasbare concept te presenteren aan de kwartiermakers, de gemeente Utrecht en andere betrokkenen.