In de eerste plaats is er behoefte aan een overzicht van de beschikbare sportfaciliteiten in de binnenstad en de bezetting ervan.  De informatie hierover is nu versnipperd, mede omdat meerdere partijen betrokken zijn bij het beheer en de verhuur van sportfaciliteiten.
Het doel van de inventarisatie is om sportaanbieders die op zoek zijn naar een ruimte handzame informatie te bieden over de faciliteiten in de binnenstad en het (daarmee) makkelijker voor hen te maken om een geschikte ruimte te vinden.  De verkregen informatie zal door het stadsdeel worden gepubliceerd via een brochure of op de website (informatiemodule).
 
In het licht van de stedelijke uitgangspunten is het voorts nuttig te onderzoeken of de ruimtebieding en de benutting van sportfaciliteiten in het stadsdeel  kan worden verbeterd. Hoe kan het gebruik geoptimaliseerd worden en waar liggen de kansen? Studenten Stedelijke Vernieuwing gaan hiermee aand e slag voor stadsdeel Centrum!