De studenten gaan minimaal een jaar in het verzorgingstehuis in Buitenveldert wonen. Ze wonen er tussen ouderen, die er verblijven omdat ze op zorg zijn aangewezen. Zo geven de studenten extra persoonlijke aandacht aan de kwetsbare bewoners, bijvoorbeeld tijdens de dagelijkse maaltijden.

Een tweede taak van de studenten is het uitbouwen van de buurtfunctie van het verzorgingscomplex. Het complex is gelegen in Buitenveldert, een buurt waar veel ouderen tot op steeds hogere leeftijd zelfstandig wonen. Het zorgcentrum wil dit stimuleren door de buurtfunctie te verstevigen. Ouderen uit de buurt kunnen gebruikmaken van de faciliteiten die het complex biedt. Deels gaat het om paramedische voorzieningen, maar ook om sociale activiteiten.

De studenten gaan onderzoeken hoe vraag en aanbod goed op elkaar kunnen aansluiten. Het beoogde neveneffect is dat de overgangsfase van zelfstandig wonen naar verzorgd wonen voor de doelgroep soepel verloopt.

We werken in dit project samen met Cordaan en Stadsdeel Zuid.