Over de Meeuwenlaan

Door middel van een maandelijkse activiteit bij bedrijven uit het Hamerkwartier zetten de studenten zich in om de verbinding tussen enerzijds het bedrijfsleven in het Hamerkwartier en anderzijds de bewoners uit de Vogel- & IJpleinbuurt te versterken. Studenten gaan op zoek naar ondernemers die een activiteit voor buurtbewoners willen organiseren en helpen de ondernemers bij het uitvoeren van de activiteit. Deze activiteiten brengen ze vervolgens bij buurtbewoners onder de aandacht. Vanaf maart-april zal er op de Oostveerkavel een maatschappelijke ondernemer starten. De studenten zullen een verbindende rol spelen tussen deze locatie en de bewoners van de Vogelbuurt-IJplein. Dit zal een van de plekken worden waar zij een activiteit organiseren in het kader van Over de Meeuwenlaan.

De activiteiten zijn gericht op:

  • Barrières tussen Hamerkwartier en Vogel-&IJpleinbuurt slechten;
  • Sociale cohesie en binding van ondernemers met de omgeving versterken;
  • Voorkomen dat er straks sprake is van een ongedeelde wijk waarbij de “oude Noorderling” niet meeprofiteert van de (economische) ontwikkelingen in het Hamerkwartier.
  • Promoten van de stageplekken, (leer) werkplekken, social return plekken op de Oostveer kavel

Op dit moment zijn de student bezig met de zoektocht naar de stoelen. Heb jij ze al gespot?

Groenproject

Met het groenproject zetten de studenten zich samen met buurtbewoners uit de Vogel- & IJpleinbuurt in voor meer groen. Zo gaan ze de voortuintjes en openbare plantenbakken van nieuwe planten en bloemen of van een onderhoudsbeurt voorzien.

Wil je meer informatie over het project Springlevend Vogelbuurt? Neem dan contact op via info@academievandestad.nl of 085 3033 707.