Amsterdam heeft de ambitie om in 2050 aardgasvrij te zijn. Op dit moment is ongeveer 90% van de van de warmte in de stad afkomstig uit aardgas. Hier is dus nog veel winst te behalen. Stadsdeel Zuid zou graag willen weten welke initiatieven er al zijn onder bewoners en ondernemers om af stappen van aardgas en waar zij tegenaan lopen. Deze informatie kan erg waardevol zijn omdat de gemeente dan weet waar zij op in kan spelen om bewoners en ondernemers te stimuleren van aardgas af te stappen.

Studenten Toegepaste Psychologie doen in dit project onderzoek naar de potentie die de Stadionbuurt heeft om aardgasvrij te worden. De studenten richten zich op de volgende drie aspecten, waarbij de focus nadrukkelijk ligt op het sociale aspect:
Sociaal: Het gaat hier om een inventarisatie van reeds bestaande initiatieven en de behoeften die daarbij komen kijken (zowel onder bewoners als ondernemers). Ook partijen/bewoners die nog niet bezig zijn met aardgasvrij zijn interessant. Waarom dan niet? Zouden ze het wel willen? Hoe dan?
Technisch: De studenten kijken naar verschillende (technische) opties die er bestaan om de Stadionbuurt aardgasvrij te maken. Dit kan per pand/gebied verschillen en is daarom interessant om mee te nemen.
Financieel: Bewoners/ondernemers hebben te maken met een financieel plaatje. Het financiële plaatje is niet de focus in dit onderzoek, maar het kan toch meespelen in bovengenoemde factoren.