De wereld om ons heen verandert. Nederland wordt duurzamer, socialer en slimmer. Deze transities hebben een enorme impact, maar bieden ook nieuwe kansen. Stadsbedrijven, afdeling Wijkonderhoud & service is een afdeling van de gemeente Utrecht die zich richt op het dagelijks beheer van de openbare ruimte. Zij leveren diensten om de openbare ruimte schoon en toegankelijk te houden. Dit doen zij door bijvoorbeeld groenwerkzaamheden uit te voeren, zwerfafval te ruimen en zich bezig te houden met de inrichting van straatmeubilair, zoals bankjes en prullenbakken. De ontwikkelingen in onze maatschappij zijn mogelijk van invloed op de diensten van Wijkonderhoud & service.

Studenten Bestuurs- en Organisatiewetenschappen van de Universiteit Utrecht zullen door middel van onderzoek in beeld proberen te brengen hoe de afdeling en haar diensten er in toekomstperspectief uit kunnen zien.