Met buurtrechten doelt men op de vastlegging van de randvoorwaarden om initiatief te nemen. Bewoners kunnen hiermee aanspraak maken op financiële middelen, expertise en informatie die nodig is om met het initiatief aan de slag te gaan. Bewoners krijgen letterlijk het recht om met de gemeente om de tafel te gaan, als gelijkwaardige gespreks- en samenwerkingspartner en eigenaar en uitvoerder te zijn van plannen, projecten en diensten.

Het beleidskader en de werkwijze m.b.t. buurtrechten zijn op dit moment in ontwikkeling. Maar er vinden al wel experimenten met buurtrechten plaats. Het doel van dit onderzoek, de stakeholdersanalyse, is het verkrijgen van inzicht in onder andere de betekenis van het buurtrecht. Maar ook de meest directe stakeholders en de beïnvloeders hiervan.