In de Transvaalbuurt is buurteconomie een belangrijke pijler in het uitvoeringsplan van de wijkaanpak in 2010. Voor de Pretoriusstraat en het Krügerplein wordt ingezet op verbetering van het imago en uitstraling van de panden en de ondernemers. Dit gebeurt zowel fysiek, door het opknappen van panden, als door het zoeken naar geschikte ondernemers voor vrijkomende panden. Vanuit diverse partijen bestaat er de wens om meer ondernemers naar de buurt te trekken en de huidige ondernemers meer samen te laten werken in bijvoorbeeld een ondernemersvereniging.

Hoe kan de buurteconomie van de Transvaalbuurt kwalitatief verbeterd worden en op de kaart gezet worden? Welke economische functies zijn wenselijk in de Transvaalbuurt en op welke wijze kunnen deze worden geworven? Is het mogelijk de Transvaalbuurt een ‘brand’ en een bepaald concept mee te geven? Vervolgens zou er een onderzoek gedaan moeten worden naar het draagvlak en de behoeften aan een ondernemersvereniging in de buurt.