Tijdens de cursus hebben de studenten tijdens iedere week zogeheten ‘Labs’, waarin zij tijdens de les met elkaar aan de slag kunnen aan het project. Aan het einde van het project en de cursus zullen de resultaten gepresenteerd worden door de studenten. Het doel van het project is om op lokaal niveau meer bewustwording te creëren  van de Nederlandse koloniale geschiedenis, door studenten onderzoek te laten doen naar de verhalen achter de straatnamen in Utrecht die hieraan refereren. Daarbij krijgen ze de kans om een tekstuele bijdrage te leveren voor een website welke via een QR-code wordt gelinked aan de fysieke straatnaamborden. De tekst moet recht doen aan de geschiedenis van de mensen die geleefd, geleden en gestreden hebben onder koloniale overheersing en uitbuiting.
 
Tijdens de start-, midden- en eindbijeenkomst worden de opbrengsten van het project zo veel mogelijk gedeeld met betrokken partijen, bewoners en andere geïnteresseerden. Zo wil de gemeente bijdragen aan de leefbaarheid in de stad.