De afgelopen jaren is het studentenaantal in Zuidoost sterk gestegen. Een ruim en aantrekkelijk geprijsd woonaanbod heeft een grote aantrekkingskracht op studenten. Het Stadsdeel wil nu graag onder de aandacht brengen wat Zuidoost naast wonen nog meer te bieden heeft voor studenten. Daarom gaan studenten Event management manieren bedenken om studenten meer te betrekken bij evenementen in Zuidoost.