De doelgroep van dit project zijn de senioren die op en rond het Staalmanplein wonen. Voor deze grote groep bewoners zijn niet veel voorzieningen in de buurt beschikbaar. Bovendien is gebleken dat er veel eenzaamheid onder deze ouderen heerst en er behoefte is aan ontmoeting en activiteiten.
De opdracht bij dit project is het opstellen van een reëel, passend en haalbaar plan door studenten Creative Industries. Het doel van het plan is om ouderen in de Staalmanpleinbuurt meer te laten ondernemen en meer te betrekken bij de buurt. Indien mogelijk, maken de studenten tevens alvast een begin met het opzetten van de activiteiten uit het plan.