Als meest dichtbevolkte gebied in Amsterdam is Oud West een plek waar verschillende groepen binnen een kleine ruimte samen leven. Met name plekken als de Ten Katemarkt en het gebied rondom de Hallen zijn drukke plekken voor zowel bewoners als bezoekers. Om haar beleid zo goed mogelijk aan te laten sluiten op de behoeftes van de bewoners organiseert Stadsdeel West een burgertop. Tijdens dit evenement zullen de verschillende belanghebbenden bij elkaar komen met als doel om de verschillende behoeftes op te halen. 

Daarnaast wordt vanuit het programma interactieve democratie getracht om de invloed van burgers op het beleid van de gemeente te vergroten. Hierbij zoekt zij nieuwe vormen van participatie en democratie en de Burgertop is een initiatief dat hieraan bijdraagt. Vanuit de Young Professional-formule van Academie van de Stad ondersteunen medewerkers bij de organisatie en coördinatie van dit maatschappelijke evenement.