Studieverenigingen Windesheim

Studentenverenigingen zijn the place to be als je snel in het studentenleven wilt duiken. Er worden veel leuke activiteiten georganiseerd zoals laagdrempelige borrels en workshops voor en door studenten. Zo kent de stad Almere meerdere studentenverenigingen, zoals S.V.E.I.A., roeiverenigingen ASRV Agon en Bazinga!. Helaas komen studieverenigingen echter nog niet goed van de grond op Hogeschool Windesheim. Dit terwijl dit type verenigingen heeft bewezen van grote waarde te kunnen zijn voor studenten. De vraag die centraal staat in dit project is welke elementen kunnen bijdragen aan studentenbetrokkenheid in studieverenigingen op Hogeschool Windesheim Almere. 

 

Is er behoefte aan studieverenigingen Windesheim?

Tijdens dit traject worden twee Young Professionals van Academie van de Stad ingezet om een behoeftepeiling te verrichten onder studenten van Windesheim Almere. Om een zo representatief mogelijk onderzoek neer te zetten is het de bedoeling dat wordt gekeken naar deze vraag per cluster van opleidingen. De Young Professionals zullen vanaf februari 2022 drie maanden aan de slag gaan om Hogeschool Windesheim van een zo goed mogelijk advies te voorzien.

 

Project Studieverenigd Windesheim

Dit project bestaat uit de volgende elementen: 

  • Onderzoek naar het opzetten van studieverenigingen op Hogeschool Windesheim Almere;
  • Aanbevelingen in de vorm van een kort en bondig adviesrapport;
  • Nadenken over een inrichtingsstructuur waarin studieverenigingen opgezet kunnen worden en op lange termijn overgedragen kunnen worden aan studenten zelf