De Nederlandse Tuinenstichting (NTs) is een wijkpartner van Eigen Haard. Samen met de Stichting Present heeft de NTs het project Sociaal Tuinieren opgezet, waarbij groepen vrijwilligers tuinen van ouderen en kwetsbare bewoners opknappen en opnieuw duurzaam beplanten. Deze mensen zijn zelf niet in staat hun tuin bij te houden en verkeren vaak in een sociaal isolement.

Het is de bedoeling dat na de opknapbeurt individuele vrijwilligers van het Burennetwerk de tuin regelmatig bijgehouden, zodat de tuin goed onderhouden blijft en waardoor de eenzaamheid waar de betroffen mensen vaak onder lijden structureel doorbroken wordt.

De opknapbeurten met groepen vrijwilligers zijn over het algemeen succesvol, maar het project ervaart ook een aantal uitdagingen. Zo is het soms lastig om in contact te komen met de doelgroep, zeker in wijken waar geen wijkbeheerder aanwezig is. Daarnaast lijkt het structurele contact tussen individuele vrijwilligers en bewoners niet altijd goed op gang te komen. Het is daarom interessant om te onderzoeken wat nodig / mogelijk is qua infrastructuur. 

De NTs en Present willen laten onderzoeken wat er nodig is om het project Sociaal Tuinieren succesvol uit te kunnen voeren. Studenten Algemene Sociale Wetenschappen van de UvA gaan daarom onderzoeken wat succesfactoren zijn van het project. Dit zullen ze onder andere gaan doen door middel van literatuuronderzoek en het afnemen van interviews.