Amsterdammers hebben op 19 maart 2014 een nieuwe gemeenteraad gekozen en voor het stadsdeel waar zij wonen een bestuurscommissie. De stadsdeelraden zijn opgeheven. De bestuurscommissies zijn nieuw. Samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders besturen zij Amsterdam. 

De gemeenteraad, burgemeester en wethouders maken plannen en regels voor heel Amsterdam. Bepaalde taken en bevoegdheden dragen zij over aan de zeven bestuurscommissies in de stad. Bestuurscommissies houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken, inzamelen van huishoudelijk afval en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad. Het loket voor dienstverlening aan bewoners en bedrijven blijft in elk stadsdeel in het stadsdeelkantoor bestaan.

De bestuurscommissies zijn de ogen en oren van de buurt en de schakel naar het stadhuis. De gemeenteraad, burgemeester en de wethouders gebruiken de signalen vanuit de stadsdelen om plannen en regels te maken voor de stad.

Begin 2016 zal er een evaluatie plaatsvinden van het nieuwe stelsel. Stadsdeel Zuid wil hier graag goed op voorbereid zijn en voorwerk laten doen door studenten. Daarom gaan studenten Bestuurs- en Organisatiewetenschap onderzoeken of de bestuurscommissie de juiste vaardigheden heeft om haar werk goed uit te voeren. Hierbij zullen ze kijken naar de bestuurlijke rollen, met Satdsdeel Zuid als voorbeeld voor alle stadsdelen. Wat zijn de belangrijkste criteria die het nieuwe stelsel tot een succes maken?