Studenten van de opleiding CMV en Social Management van de Hogeschool Utrecht gaan onderzoeken hoe een woningcorporatie invulling kan geven aan het nieuwe speerpunt Talent in de Wijk. Om bewoners te betrekken bij hun wijk moet er niet alleen gekeken worden naar hoe de buurt zich wil ontwikkelen. Er moet voornamelijk gekeken worden naar de capaciteiten en talenten van de bewoners. De studenten zullen het komende semester zich dan ook ontfermen over vragen zoals: ‘Hoe verbindt je vraag en aanbod in een wijk?’, ‘Hoe stimuleer je mensen om hun talenten te ontplooien?’ en ‘Welke talenten zijn er aanwezig in de wijk?’