Gemeenten worden geacht steeds flexibeler te zijn, zodat zij zich kunnen aanpassen aan een steeds veranderende maatschappij. Gemeenten nemen een meer faciliterende taak op zich, waarin maatwerk centraal komt te staan. Hoewel dit een belangrijke doelstelling is, is dit in de praktijk niet altijd eenvoudig. Zowel interne als externe regels kunnen het leveren van maatwerk in de weg staan, en medewerkers frustreren in het proces. 

Middels het experiment ‘Terug naar de Bedoeling’ wordt op een aantal gemeentelijke afdelingen opnieuw gekeken naar de behoeften van werknemers. Zo nodig worden regels afgeschaft of opnieuw ingericht. Zo kunnen medewerkers zich beter focussen op het primaire proces en worden zij beter voorbereid op de gemeenteorganisatie van de toekomst. Het experiment zal bijdragen aan het vinden van nieuwe oplossingen voor belemmerende interne regels. Hoe medewerkers omgaan met eigen regels, heeft zijn weerslag op hoe medewerkers extern regels zullen inzetten en navolgen, en dit heeft weer gevolgen voor de burger. 

Een aantal studenten gaan in het kader van hun stage de verschillende afdelingen waar geen regels meer gelden ondersteunen. Zij draaien een aantal dagen per week mee op een afdeling. Ook doen zij onderzoek tijdens de looptijd van het experiment, waarbij uiteindelijk aanbevelingen worden gedaan op basis van de bevindingen.