Er zijn weinig gegevens van beschikbaar over de ervaringen van de bezoeker en bewoner van evenementen in het gebied Amsterdam Zuidoost. Vanaf 2017 wil de regieorganisatie Verkeer en Openbare Ruimte (V&OR) een halfjaarrapportage gaan opleveren aan bestuurders en directeuren om een beeld te geven over de resultaten die het in gebied behaald worden. De ervaring van de bezoeker en bewoner van het gebied is hier onderdeel van. Hoe waarderen bewoners en bezoekers de bereikbaarheid en gastvrijheid van evenementen in het gebied in de afgelopen 6 maanden? Op dit moment ontbreekt er echter nog een duidelijke methodiek om de ervaringen van bezoekers periodiek op een consequente manier te kunnen meten.

Studenten van de minor Psychologie van de Grote Stad van de Hogeschool van Amsterdam gaan hier de aankomende maanden mee aan de slag. Het doel van deze opdracht is om een methodiek te ontwikkelen waarmee de ervaring van bezoekers en bewoners op het gebied van bereikbaarheid en gastvrijheid van evenementen in Zuidoost gemeten kan worden. De opdracht bestaat grofweg uit drie onderdelen: ten eerste is het van belang om de indicatoren en componenten waarmee de ervaring getoetst kan worden, te definiëren. Daarnaast is het belangrijk om te kijken welke kanalen het beste ingezet kunnen worden om de input te verkrijgen (bijv social media of enquête). De laatste stap in de opdracht staat in het teken van de daadwerkelijke methodiekontwikkeling: hoe kun je bovenstaande twee elementen in een methodiek vatten die direct en herhaalbaar toepasbaar is?