Projectomschrijving
Studenten organiseren een reeks bijeenkomsten voor multiculturele vrouwengroepen in buurthuizen waar zij wekelijks samenkomen. Rond een vijftal thema’s stimuleren studenten dat de vrouwen met elkaar in gesprek gaan over hun eigen cultuur, over opvoedstijlen, over Nederland en wat ze daar van vinden. Tweedejaars studenten van de lerarenopleiding Nederlands bereiden de lessen en excursies voor, begeleiden, monitoren en evalueren. Afsluitend organiseren zij een uitje, waar alle vrouwen gezamenlijk aan deelnemen. De studenten doen ook aanbevelingen voor de aanpassing en verdere uitzet van het programma. De vrouwengroepen kunnen zelf aangeven welke thema’s zij interessant vinden om te behandelen.