De Thee en Themagroepen zijn etnisch georganiseerd en vallen onder Migranten aan Zet, een project van stadsdeel Westerpark om nieuwe bewoners met een niet-Nederlandse achtergrond te stimuleren te participeren in buurtactiviteiten. Thee en Thema kreeg vanaf september 2008 onder leiding van IJsterk een vervolg, in buurthuis de Horizon en in Hebron. Thee en Thema (III) begon in maart 2009.

Studenten hebben samen met de vrouwen van Najade en Hebron een vijftal thematische bijeenkomsten georganiseerd, begeleidden de multiculturele vrouwengroepen in het gesprek met elkaar en hebben de bijeenkomst geëvalueerd. Aansluitend verzorgden de studenten een afrondend uitje voor alle deelneemsters.
Het doel van de bijeenkomsten was om migranten vrouwen te ‘empoweren’ en te stimuleren te participeren in buurtactiviteiten, vrouwen gesprekken over Nederland gaan over de eigen en elkaars cultuur te laten voeren, te leren van deze praktijk. Studenten leerden de groepen te begeleiden en maatschappelijke voelsprieten te ontwikkelen.