In drie verschillende stadsdelen organiseren studenten Nederlands als tweede Taal een reeks bijeenkomsten voor multiculturele vrouwengroepen in de buurthuizen waar zij wekelijks samenkomen. Rond een vijftal thema’s (bijvoorbeeld aan de hand van het lesprogramma ‘Over Nederland Gesproken’) stimuleren studenten dat de vrouwen met elkaar in gesprek gaan over hun eigen cultuur, over opvoedstijlen, over Nederland en wat ze daar van vinden. De studenten bereiden de lessen/excursies voor, begeleiden, monitoren en evalueren. Afsluitend organiseren zij een uitje waar alle vrouwen gezamenlijk aan deelnemen. De studenten doen ook aanbevelingen voor de aanpassing en verdere uitzet van het programma. De vrouwengroepen kunnen zelf aangeven welke thema’s zij interessant vinden om te behandelen. De studenten bereiden vervolgens samen de interactieve lessen voor.