Het project Thee & Thema bestaat sinds 2008 binnen stadsdeel West. Het doel is om nieuwe bewoners met een niet-Nederlandse achtergrond te ondersteunen, te “empoweren” en te stimuleren te participeren in buurtactiviteiten. Daarnaast oefenen de deelnemers met het spreken van de Nederlandse taal.  

Binnen het project Thee en Thema worden bijeenkomsten georganiseerd door studenten met en voor allochtone vrouwen/mannen rondom een bepaald thema als opvoeding, gezondheid, feminisme, politiek en financiële administratie. Bij Thee en Thema: sterker in de buurt doen studenten daarnaast ook onderzoek naar hoe de netwerken nog meer versterkt kunnen worden in de buurt. Hoe vinden bewoners de weg naar buurthuizen? En hoe zorg je voor bekendheid van het aanbod bij bewoners? En in hoeverre sluit vraag en aanbod nog op elkaar aan?