De gemeente Utrecht wil een voorbeeldfunctie vervullen als het gaat om het belang van diversiteit binnen de uitvoering van het eigen personeelsbeleid. Daarom wil de gemeente meer diversiteit creëren in haar managementfuncties.

Aangezien de meeste werknemers van de opleiding Bestuurs- en organisatiewetenschappen komen, is de gemeente Utrecht benieuwd naar de werving en selectie van deze opleiding: hebben zij een beleid als het gaat om diversiteit? En hoe spreken zij hun studenten aan? Studenten van de opleiding Algemene Sociale Wetenschappen gaan dit onderzoeken middels een literatuuronderzoek en een kwalitatief of kwantitatief onderzoek bij deze opleiding. Daarmee geven zij de gemeente meer inzicht in het diversiteitsbeleid van de opleiding Bestuurs- en organisatiewetenschappen. Ook krijgen ze een advies over hoe zij kunnen bijdragen aan de samenwerking met deze opleiding.