Deze zomer heeft de gemeente Utrecht een nieuw toegangsverleningssysteem in productie genomen voor haar Sport- en Welzijnsaccommodaties. Deze nieuwe manier van toegang zorgt voor verandering bij de accommodaties, voor huurders en voor het vastgoedloket. Studenten gaan onderzoeken of de verandering ook daadwerkelijk bijdraagt aan de beheerslasten en de toegankelijkheid voor gebruikers en brengen een advies uit aan Stadsbedrijven wat er verbeterd kan worden voor de twee doelgroepen: beheerders en gebruikers.