Digitale toegankelijkheid

In onze samenleving kan je bijna niet meer zonder het internet, computers en telefoons en veel mensen willen dat ook helemaal niet missen. De VN heeft in 2006 het VN-verdrag Handicap opgesteld, waarin de rechten van mensen met een beperking worden geborgd. Het verdrag moet ervoor zorgen dat mensen met een beperking op dezelfde manier kunnen leven en meedoen in de maatschappij als mensen zonder beperking. In 2016 heeft de Tweede Kamer besloten uitvoering te geven aan dit verdrag. De Nederlandse wetgeving op het gebied van digitale toegankelijkheid is o.a. gebaseerd op dit verdrag. Het is daarom een belangrijk en verplicht onderwerp voor alle overheidsinstanties.

 

Een Inclusieve Vervoerregio Amsterdam

Websites en mobiele apps van overheidsinstanties moeten dus voldoen aan toegankelijkheidseisen. Als websites, apps en social media posts goed in elkaar zitten, kunnen ze door iedereen gebruikt worden. Ook door bezoekers met een beperking. Overheidsinstanties voldoen aan deze verplichting door de toegankelijkheidsnormen WCAG 2.1, niveau A+, AA toe te passen en door een toegankelijkheidsverklaring te plaatsen. In deze verklaring staat welke maatregelen de organisatie neemt om de website/app toegankelijk te maken en te houden.

De private sector heeft deze verplichtingen met betrekking tot digitale toegankelijkheid daarentegen niet. Gezien het belang van digitale toegankelijkheid onderzoekt de Vervoerregio de mogelijkheid om ook partners en opdrachtnemers uit de private sector te stimuleren om hun diensten digitaal toegankelijk te maken. Inclusiviteit en toegankelijkheid is immers een gezamenlijke opgave. 

 

Checklist toegankelijkheid

Om dit te bereken is er inhoudelijke een checklist ontwikkeld op basis van de WCAG-richtlijn. In deze checklist zijn de eisen opgenomen waar gebruikers met een beperking het meest baat bij hebben bij het bezoeken van een website of een app. De checklist kan omschreven worden als een “light-versie” van de WCAG richtlijn.

 

Onderzoeksproject ‘Toolgankelijk’

Binnen het project Toolgankelijk gingen studenten aan de slag met het maken van een gebruiksvriendelijke en toegankelijke tool. De partners en opdrachtnemers van de Vervoerregio Amsterdam kunnen gebruik maken van deze tool. Hiermee kunnen zij hun eigen website monitoren en verbeteren op het gebied van digitale toegankelijkheid. Daarnaast is de tool te gebruiken door mensen met een beperking. Met de tool kunnen zij  hun eigen internetdiensten checken en stimuleren om deze te verbeteren.

De inhoud van de checklist is door de Vervoerregio samengesteld en gecontroleerd door internetgebruikers met een beperking, maar dient verder geprofessionaliseerd te worden. De checklist is in dit project door de studenten uitgewerkt tot een gebruiksvriendelijke en toegankelijke online tool waar partijen van gebruik kunnen maken om hun website of app te monitoren en verbeteren. 

De uitkomsten van dit onderwijsproject waren enkele zeer mooie ideeën voor een online tool. Meer informatie over de opbrengsten van dit project? Neem dan contact op met projectcoördinator Amy Renckens, via amy@academievandestad.nl of 0615417570.