Bewoners van de Jordaan konden via een fotoproject hun bijdrage leveren aan de visie van de buurt. Uit die bijdragen blijkt dat ze de kleine zelfstandige ondernemers, die een lange geschiedenis in de buurt hebben, vaak een warm hart toedragen. Tegelijkertijd lijkt er een beweging gaande waarbij de grote winkelketens de plekken innemen van kleine zelfstandige ondernemers, bijvoorbeeld de ‘ouderwetse drogist’ die vervangen wordt door de Etos. Wat is de toekomst voor de kleine zelfstandige ondernemers in de Jordaan? Hoe zien zij zelf de toekomst? Wat zijn bedreigingen en waar zitten kansen? Studenten Organisatiewetenschappen trekken de Jordaan in om gesprekken te voeren met de oude ambachtslieden en zoeken antwoorden op de vragen van dit project.