Het delen en borgen van kennis is voor Stadsdeel West een belangrijk thema. Binnen dit thema heeft uitwisseling tussen medewerkers van verschillende generaties de meeste aandacht gekregen. De afgelopen jaren is binnen de organisatie al geëxperimenteerd met generatieleren, onder andere door duo’s van verschillende generaties met elkaar te laten optrekken. Dit soort projecten worden met veel enthousiasme ontvangen door de medewerkers, echter is het lastig om naar aanleiding van de projecten ook een structurele verandering in werkwijze door te voeren. Studenten brengen daar verandering in door het ‘train je collega’-traject te bedenken en uit te voeren.