De hoge werkdruk van docenten en het tekort aan leraren in het VMBO-onderwijs zijn belangrijke politieke thema’s. Hoe trekken we jonge mensen aan voor het docentschap? Meer dan 50% van onze middelbare scholieren gaat naar het VMBO-onderwijs. In het Amsterdamse VMBO staan relatief weinig academisch geschoolde leraren voor de klas. Vanuit dit gegeven heeft Academie van de Stad in opdracht van de gemeente Amsterdam het traineeship Co-docent opgezet, met als doel meer WO-opgeleide jonge leraren aan te trekken voor dit type onderwijs.

Het project
In het Amsterdamse VMBO-onderwijs staan relatief weinig academisch geschoolde leraren voor de klas. De pilot Co-docent heeft daarom tot doel meer WO-opgeleide jonge leraren aan te trekken voor het VMBO onderwijs. Leraren die WO-geschoold zijn, maar ook affiniteit hebben met de VMBO-leerling. Afgestudeerden tot 30 jaar oud, met interesse in het onderwijs én een relevant diploma, kunnen een half jaar lang ervaring opdoen binnen het VMBO-onderwijs. Dit kan zowel binnen als buiten de klas zijn. De inzet van de Co-docent gaat niet direct om het invullen van een bestaande functie op de school, maar heeft als breder doel om de werkdruk van de huidige docenten te verlagen. Binnen het project Co-docent wordt gerichte ondersteuning en begeleiding gegeven gedurende een periode van zes maanden.

Het project Co-docent richt zich op het creëren van een kwaliteitsimpuls op het Amsterdamse VMBO-onderwijs en tegelijkertijd het ontlasten van zittende docenten. Veertien Co-docenten zullen gedurende zes maanden op zeven scholen in Amsterdam worden ingezet bij het ondersteunen van de onderwijsinstelling. De werkzaamheden van de co-docent liggen zowel op didactische taken als op het ondersteunen bij organisatievraagstukken. De co-docenten hebben verschillende achtergronden en kwaliteiten, maar ze hebben gemeen dat ze nog niet in het bezit zijn van een lesbevoegdheid, maar wél veel interesse hebben in het VMBO-onderwijs. Dit biedt deze jonge getalenteerde academici de kans om kennis te maken met het onderwijs en ervaring op te doen als docent. Daarnaast krijgen de scholen de kans om academici aan te trekken voor hun school en daarmee nieuwe impuls te geven aan het onderwijs.;

Co-docent is ontwikkeld in het kader van de Lerarenagenda Amsterdam en wordt in de vorm van een traineeship in studiejaar 2017-2018 uitgerold over heel Amsterdam.

Doelen van het project

Enthousiasmeren en behouden van (potentiële) academisch geschoolde werknemers voor het Amsterdamse VMBO;
Aaantrekken van WO-afgestudeerden met interesse in het onderwijs én een relevant diploma gericht op de vakken die worden onderwezen op het VMBO. De WO-afgestudeerden hoeven bij aanvang geen werkervaring en/of lesbevoegdheid te hebben;
Co-docenten een betaalde functie binnen een schoolbestuur bieden;
Co-docenten inzetten ter ondersteuning van de huidige VMBO-docenten om hen te ontlasten;
Stimuleren van peer to peer coaching en uitwisselen van kennis en ervaring tussen de co-docent en de zittende docenten;
Kwaliteitsimpuls geven aan Amsterdamse VMBO-scholen door het inzetten van academici;
Formuleren van een specifieke opdracht door de deelnemende scholen voor de co-docenten, gericht op een onderwijskundig of organisatorisch vraagstuk binnen de school (afhankelijk van de specialisatie en kennis van de co-docent);
Inspelen op de werkgelegenheid binnen het VMBO-onderwijs;
Creëren van baanperspectief voor deelnemende co-docenten;
VMBO-scholen ondersteunen bij het werven van nieuwe docenten.

Verloop van het project
Elke co-docent zal in het kader van het traineeship ingezet worden op een VMBO-school in Amsterdam. Naast de werkzaamheden die zij uitvoeren op de school krijgen zij nog een programma aangeboden, verzorgd door Academie van de Stad en in samenwerking met de Hogeschool van Amsterdam. Meerdere keren per maand zijn er bijeenkomsten waar de co-docenten hun ervaringen met elkaar kunnen delen en waar ze kunnen reflecteren op hun doelen. De co-docenten krijgen gedurende het traineeship vier lesmodules aangeboden vanuit de Hogeschool van Amsterdam. Deze modules zijn gericht op didactiek en pedagogisch handelen.

De co-docenten zullen zich ook buigen over twee vraagstukken die relevant zijn voor alle VMBO-scholen. De resultaten van dit onderzoek zullen zij aan het einde van het traject aan alle deelnemende scholen presenteren. Uiteindelijk streven wij ernaar om per school tenminste één academici een arbeidsplek te kunnen bieden. ;

Bekijk ook onderstaande film om een indruk te krijgen van wat het project voor de co-docenten inhoudt!

;