Het idee achter open spending is dat burgers moeten kunnen beschikken over informatie. De ruwe gegevens die in een begroting staan moeten zodanig ter beschikking worden gesteld dat burgers er zelf mee aan de slag kunnen. Zo kunnen mensen een vergelijking maken met andere begrotingen en zien waar het geld naartoe gaat. Indrukwekkende voorbeelden uit het buitenland leren dat het ontsluiten van financiële informatie door overheden als ‘open data’ zorgt voor een transparantere en efficiëntere overheid. 

Stadsdeel Centrum is het eerste bestuursorgaan dat dit nu doet, in samenwerking met Stichting Open state. Vanaf 2014 zullen naar verwachting ook de andere stadsdelen van Amsterdam hun begroting op dezelfde manier voor het publiek inzichtelijk maken.