De gemeente Utrecht is afgelopen tijd bezig geweest met het herinrichten van de website. Voor het deel ‘zorg en onderwijs’ hebben de afdelingen Maatschappelijke Ontwikkeling (MO) en Volksgezondheid de oude teksten tegen het licht gehouden, herschreven, maar ook de structuur grondig aangepast. Op de website bestaat er nu een gedeelte voor burgers en een gedeelte voor professionals. Zie de website.

Nu de website af is, wil de gemeente graag weten of deze website aan de behoeften en verwachtingen van burgers en professionals voldoet. Wat is goed en bruikbaar en wordt er iets gemist? Is de informatie goed vindbaar? Studenten Digitale Media en Communicatie van de Hogeschool Utrecht gaan daarom de website op hun eigen manier onderzoeken en testen en doen op basis hiervan een advies voor de bruikbaarheid.