Binnen de bebouwde omgeving zijn de afgelopen jaren op verschillende plaatsen initiatieven van bewonersgroepen ontstaan, waarbij een gemeenschappelijke tuin/ruimte wordt gebruikt voor stadslandbouw. De aanname is dat deze vorm van gemeenschappelijk bewonersinitiatief  zowel bij aan het duurzaamheidvraagstuk als de sociale cohesie in de buurt. De stadslandbouw stimuleert groen in de stad, heeft een educatieve functie en zorgt daarnaast voor contact en interactie tussen verschillende bewoners.

Het stimuleren van sociale cohesie en het verbeteren van de leefbaarheid zijn voor woningcorporaties belangrijke speerpunten binnen wijken. Studenten Urban Studies van de UvA proberen een beeld te krijgen van de effecten, verdere  mogelijkheden en knelpunten van stadslandbouw, uitgevoerd door groepen buurtbewoners.