Urban Innovation Fieldlab

Via het overkoepelende programma Urban Innovation streeft het kenniscentrum in Almere onder meer de relatie tussen onderzoek en onderwijs – samen met de regiopartners – verder te verdiepen. Met het Urban Innovation Fieldlab wil Windesheim via interdisciplinair onderzoek, kennis en expertise bijdragen aan het oplossen van complexe, stedelijke opgaven van ‘New Towns’ als Almere en Lelystad.

 

Leefbaarheid met en voor bewoners versterken 

Per februari 2022 zullen circa 75 studenten Social Work onder begeleiding van Academie van de Stad starten met een mini co-maker opdracht binnen het Urban Innovation programma. De studenten zullen in groepjes van 3-4 personen werken aan diverse beladen thema’s, zoals eenzaamheid onder bewoners, huiselijk geweld, en armoede.

 

Young Professionals Academie van de Stad 

In dit project ondersteunen drie Junior Research Fellows van Academie van de Stad de studenten met hun onderzoek. Daarbij zullen de junior onderzoekers ieder een aantal groepjes studenten onder hun hoede nemen die onderzoek doen binnen de fieldlabs van het Urban Innovation programma.  De uitkomsten van deze onderzoeken zullen door de junior research fellows worden gebruikt voor het uitvoeren van een meta-analyse naar de thema’s. Ook zullen de drie Research Fellows ondersteunen bij het organiseren van bijeenkomsten met het team aan studenten, professionals en de doelgroep, zodat gezamenlijk gewerkt kan worden aan de opdracht. Daarnaast zullen de Research Fellows waar nodig een signalerende en doorverwijzende rol vervullen richting de docenten van Social Work en Urban Innovation.

De Young Professionals zullen vanaf februari t/m mid juli 2022 aan de slag gaan met dit vraagstuk. Een mooi onderdeel van dit project is dat deze positie doorgroeimogelijkheden biedt om binnen Windesheim aan de slag te blijven gaan als junior onderzoeker.