Veertien Utrechtse gemeenten, de provincie Utrecht, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en de Veiligheidsregio Utrecht hebben hun handen ineengeslagen en werken samen aan oplossingen. Dit netwerk Water & Klimaat heeft een regionaal uitvoeringsprogramma waarin stakeholders en partners (bewoners(verenigingen) en maatschappelijke organisaties, denk aan Staatsbosbeheer, de tuinbranche en landbouworganisaties) samenwerken om de fysieke leefomgeving om klimaatadaptief te maken. Door de grootheid van de uitdaging en de verscheidenheid aan partners en projecten is er behoefte aan een overkoepelend verhaal en gezamenlijke identiteit. 

De uitdaging voor de studenten van CMD is om regionale klimaatadaptieve projecten een verbindende identiteit te geven die door alle stakeholders herkend wordt, en die als kapstok dient voor de projecten in de uitvoeringsprogramma’s van de afzonderlijk organisaties. Het idee is dat door het verhaal van de Cool Region op de regio te plakken het verhaal zich verder zal verspreiden en er een wisselwerking zal plaatsvinden met de regio (ideeën generen, meer initiatieven, recreanten bewegen zich naar de regio en het trekt meer toeristen). De opleiding Communicatie en Multimedia Design (CMD) aan de Hogeschool Utrecht leidt ontwerpers op die in de behoefte van een steeds belangrijkere rol voor Media en Communicatie kunnen voorzien. De opleiding onderscheidt zich door een sterke focus op creativiteit en aandacht voor alle media. Van online tot offline en van oude tot toekomstige media.