Door het inzetten van de communicatieconcepten worden een aantal doelen gediend. In de eerst plaats maken inwoners in de stad kennis met Werk en Inkomen. Middels de boodschap wordt een inkijkje gegeven in hoe de afdeling Werk en Inkomen te werk gaat en met wie er samengewerkt wordt (investeerders, sociale ondernemers, buurtteams, inburgering etc.). Vervolgens moeten de verhalen zorgen voor herkenning onder de doelgroepen, zodat mensen in een zelfde soort situatie zich herkennen, of iemand anders in deze situatie kennen en daardoor weten wat Werk en Inkomen voor iemand kan betekenen.

Als eindproduct kunnen de studenten verschillende resultaten opleveren. Dit hangt af van de inzichten die de studenten opdoen, maar is ook afhankelijk van de doelgroep waar zij zich op richten. Belangrijk is dat de studenten in hun eindproduct een authentiek en persoonlijk verhaal over de toegewezen doelgroep centraal stellen. Daarbij wordt, middels positieve berichtgeving, inzichtelijk is gemaakt wat inwoners van Utrecht én de betreffende doelgroepen kunnen hebben aan de dienstverlening van de afdeling Werk en Inkomen van de gemeente Utrecht.