Utrecht Mensenrechtenstad

Sinds 10 jaar noemt Utrecht zich Mensenrechtenstad. Utrecht heeft een lange geschiedenis van diversiteit, betrokken inwoners en sterke sociale organisaties en initiatieven. Internationaal staat de gemeente hierom bekend. En ook in het beleid van de gemeente zijn inclusie, gelijke rechten en gelijke kansen belangrijke begrippen. Toch is dit bij lang niet alle Utrechters bekend.  Er is behoefte aan een portie creatief vermogen van studenten, om Utrecht Mensenrechtenstad meer tot de verbeelding te laten spreken! Academie van de Stad heeft daarom in samenwerking met de gemeente en het onderwijs het project UtRecht voor de Mens opgezet.

 

Project UtRecht voor de Mens

Studenten Kunst en Economie van de Hogeschool van de Kunsten gaan in dit project aan de slag met het onderwerp Utrecht Mensenrechtstad. Er wordt niet gelijk gedacht aan woonrecht of recht op onderwijs als er over mensenrechten gesproken wordt, terwijl dit wel actuele problemen zijn. Er is dus meer bekendheid nodig om door te ontwikkelen en invulling te geven aan wat het betekent om Mensenrechtenstad te zijn. Het is nog een abstract gegeven, waar weinig mensen echt grip op hebben. In het project UtRecht voor de Mens gaan de studenten hiermee aan de slag.

 

Bewustwording en verbeelding 

De wens vanuit de gemeente Utrecht is om meer inhoud te geven aan Utrecht Mensenrechtenstad door meer begrip en bewustwording te ontwikkelen. Het is aan de studenten om bij de Utrechtse bewoners op te halen wat mensen al weten, voelen en ervaren met betrekking tot de mensenrechten en dit naar het Stadskantoor te vertalen op een manier die tot de verbeelding spreekt. De vorm die studenten hiervoor kiezen is vrij zolang het maar in de verbeeldingssfeer zit, denk aan een mini documentaire serie of een luister- en hoorspel. 

 

 

UtRecht voor de Mens