Twee buurthuizen in Utrecht worden overgenomen door bewoners. Ze ontvangen geen subsidie meer voor het pand of voor ondersteuning bij de activiteiten. Als gevolg daarvan worden de bewoners verantwoordelijk voor de exploitatie, de programmering en het operationele beheer van beide buurthuizen. De zelforganisatie is een belangrijke bron van kracht en innovatie en genereert gezonde grond voor lokaal zelfvertrouwen en sociale cohesie. Om te zorgen dat de overgang naar zelfstandige organisatie soepel verloopt zullen studenten Culturele en Maatschappelijke Vorming van de Hogeschool Utrecht ondersteuning gaan bieden aan de bewoners.