In de afgelopen jaren is het beeld ontstaan dat bewoners die de kans hebben om door te schuiven naar een nieuwbouwwoning, deze woningen meer weigeren dan in de voorgaande jaren. Studenten gaan de redenen onderzoeken waarom deze nieuwbouwwoningen geweigerd worden. Door middel van het afnemen van  interviews onder (oud-)bewoners van verschillende sloop-nieuwbouwprojecten gaan zijn deze reden achterhalen.