In Oud Oost is een breed scala aan basisvoorzieningen voor de kwetsbare bewoner. Deze voorzieningen bereiken helaas nog niet alle potentiële deelnemers. Daarnaast is er relatief veel eenzaamheid in Oud-Oost, al of niet gecombineerd met psychische klachten. Binnen dit project wordt nagedacht over de aanpak van dit probleem. Het doel van het project is om gebiedsgerichte kwalitatieve informatie op te halen over ouderen en hun behoeften in Oud-Oost. Wat speelt er in hun leefomgeving, waar hebben zij behoefte aan en waar zit de potentie en de rol vanuit de professional om eventuele gaten op te vangen? Kortom, het is belangrijk om in de eerste plaats meer grip te krijgen op wie deze mensen zijn.
;
Het project wordt in twee vormen uitgezet, waarbij een groep zich richt op autochtone ouderen en een groep op migranten ouderen. Studenten zullen onder andere door middel van observaties en gesprekken in de buurten verhalen ophalen over de belevingswereld van deze doelgroepen. Studenten schrijven een eindrapport met conclusies en adviezen en houden een eindpresentatie voor de opdrachtgever. Specifiek voor de Antropologische benadering betekent dit dat elke studenten een of meerdere casus(sen) uitwerkt van ouderen waarin de belevingswereld beschreven wordt. Naast het officiële ;onderzoeksrapport worden de verhalen van de bewoners gebundeld tot een boekje.;