Groene Buurten houdt zich in opdracht van Stadsdeel Zuid onder andere bezig met de vergroening van het Museumkwartier. Het voornaamste argument hiervoor is de bijdrage hiervan aan het klimaatbestendig maken van Amsterdam. De focus bij het vergroenen van het Museumkwartier ligt tot op heden op de openbare ruimte. Groene Buurten wil zich hiernaast meer gaan richten op het vergroenen van, achtertuinen, binnentuinen en balkons. Ook willen zij naast de klimaatbestendigheid, de bijdrage van groen aan de biodiversiteit meer benadrukken. Een achterliggende gedachte is dat het hiermee aantrekkelijker wordt voor bewoners om groen aan te leggen in hun tuin/balkon.