SportService Amsterdam levert advies en ondersteuning aan sport, waarbij de sportvereniging centraal staat. Veel sportverenigingen lopen tegen verschillende uitdagingen aan. Er is soms een gebrek aan capaciteit binnen de besturen en sommige besturen bestaan ook alleen uit oudere leden, waardoor het moeilijk kan zijn om jongere leden aan te spreken. SportService is daarom op zoek naar manieren waarop studenten besturen van sportverenigingen kunnen ondersteunen in hun werk.

Studenten van de opleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming gaan daarom onderzoeken hoe de verbinding tussen studenten en besturen van sportverenigingen het best tot stand kan worden gebracht, waarna ze hierover een advies uitbrengen. Uiteindelijk zullen de studenten ook een evenement organiseren waarin de eerste verbindingen tussen studenten en bestuurders tot stand kan worden gebracht.