Van september 2017 tot en met januari 2018 hebben studenten van de Minor Sociaal Wetenschappelijk Onderzoek van de HvA in opdracht van stadsdeel Oost, onderzoek gedaan naar de leefwereld van ouderen in Oud Oost. Specifiek hebben zij zich gericht op verborgen eenzaamheid onder (migranten) ouderen. Vanuit een antropologische invalshoek hebben zes studenten verhalen opgehaald over de doelgroep, wie ze zijn en wat hen beweegt. Op basis van de resultaten van deze onderzoeken gaan twee young professionals aan de slag met nieuwe manieren voor een wijkgerichte aanpak voor verborgen eenzaamheid in Oud-Oost.

Het stadsdeel wil graag in samenwerking met de GGD verborgen eenzaamheid terugdringen. Het stadsdeel is met name op zoek naar creatieve manieren om de doelgroep te bereiken en te betrekken. Er zijn al veel basisvoorzieningen beschikbaar voor ouderen in Oud-Oost. Toch sluit dit bij een deel van de doelgroep niet aan. Daarom gaan twee creatieve Young Professionals van Academie van de Stad werken aan de vraag: “Hoe kunnen we de verborgen groep ouderen in Oud-Oost betrekken en laten meedoen in de buurt?”