De omgeving waar mensen wonen, werken en leven heeft invloed op hun gezondheid. Zo kan in een dichtbevolkte stad als Utrecht bijvoorbeeld de luchtkwaliteit door verkeer of gevoelde stress door een bepalende omgevingsfactor zoals geluid nadelige gevolgen hebben voor de gezondheid van de inwoners. Tegelijkertijd kunnen groenvoorzieningen en langzaamverkeersvoorzieningen juist een positief effect teweegbrengen of een gezondere leefstijl vergemakkelijken/stimuleren. Bijvoorbeeld in een leefomgeving die schoon en veilig is, waar OV-gebruik, fietsen en lopen gestimuleerd wordt, en die goed bereikbaar is.

Gemeente Utrecht streeft naar een zo gezond mogelijke leefomgeving voor haar inwoners. Kennis om een gezonde leefomgeving te realiseren bij nieuwbouw en bestaande bouw bestaat bij de gemeente vooral schriftelijk, terwijl stedenbouwkundigen juist meer met beelden en kaarten werken. 

Maar hoe ziet zo’n omgeving er nu precies uit? Hoe kunnen deze twee werelden bij elkaar gebracht worden op een heldere en aansprekende manier zodat onder andere verkeersdrukte, ontmoetingsruimtes en de behoeften van de (toekomstige) bewoners en specifieke (kwetsbare) bevolkingsgroepen allemaal worden meegenomen in het ontwerp van de ruimte? De studenten gaan een visualisatie maken van hoe de ideale gezonde leefomgeving eruit zou kunnen zien om een brug te slaan.

Lees hier het nieuwsbericht over de startbijeenkomst van dit project