De studenten gaan de bereidwilligheid van de bewoners om elkaar te helpen proberen te versterken en de drempel verlagen om van deze informele hulp gebruik te maken.
;
De projectactiviteiten zijn gericht op:

Het vergroten van de zelfredzaamheid van bewoners;
Het stimuleren van ontmoeting onder verschillende bevolkingsgroepen;
Samenwerking met andere partijen in de wijk;
Het stimuleren dat bewoners verantwoordelijkheid en initiatief nemen in de activiteiten.

De studenten organiseren een aantal activiteiten waarbij bewoners, bedrijven en organisaties elkaar ontmoeten en zich inzetten voor elkaar en/of de buurt. In ruil voor hun inzet krijgen deelnemers een "IJtje". Met een "IJtje" kunnen zij weer bij andere bewoners, bedrijven of organisaties uit de wijk inleveren voor een wederdienst.