De studenten gaan de bereidwilligheid van de bewoners om elkaar te helpen proberen te versterken en de drempel verlagen om van deze informele hulp gebruik te maken.

De projectactiviteiten zijn gericht op:

Het vergroten van de zelfredzaamheid van bewoners;
Het stimuleren van ontmoeting onder verschillende bevolkingsgroepen;
Samenwerking met andere partijen in de wijk;
Het stimuleren dat bewoners verantwoordelijkheid en initiatief nemen in de activiteiten.

De studenten organiseren een aantal activiteiten waarbij bewoners, bedrijven en organisaties elkaar ontmoeten en zich inzetten voor elkaar en/of de buurt. In ruil voor hun inzet krijgen deelnemers een “IJtje”. Met een “IJtje” kunnen zij weer bij andere bewoners, bedrijven of organisaties uit de wijk inleveren voor een wederdienst.