De Vrouwenacademie is in 2010 opgezet als project in het voormalig stadsdeel Bos en Lommer. Aanleiding was dat te veel, vooral allochtone vrouwen, niet participeerden in de samenleving. Dat gold niet alleen voor geïsoleerde vrouwen. Veel vrouwen bleken, na bijvoorbeeld een inburgerings- of empowermentcursus, niet door te stromen naar een vervolgopleiding of werk. Het uitblijven van de vervolgstap maakte dat de aangeleerde vaardigheden weer wegzakten. In 2011 is besloten het project te verbreden en in het hele stadsdeel in te voeren.