Klimaatadaptatie

Klimaatadaptatie is een breed begrip waar zowel de publieke als private sector onder valt. Enerzijds kan er bijvoorbeeld worden gedacht aan het zorgen voor meer groen en het beter vasthouden van water in de openbare ruimte. Anderzijds kan er worden gedacht aan het inrichten van de eigen tuin en het afkoppelen van het regenwaterriool. Deze twee splitsing laat zien dat hier zowel een rol voor de gemeente ligt als voor de bewoners.

Onderzoek

Studenten van de opleiding Interdisciplinaire Sociale Wetenschappen gaan met deze opdracht aan de slag. Ze ontwikkelen een dieper begrip voor het thema klimaatadaptatie in Veenendaal door buurtonderzoek en interviews. Ook gaan ze aan de slag met het inzichtelijk maken van belangrijke sleutelfactoren die bepalend zijn voor de participatie van burgers in gemeentelijke klimaatadaptatieplannen. Op basis van de bevindingen presenteren de studenten een advies aan de gemeente Veenendaal en dragen ze bij aan het klimaatadaptatie maken van Veenendaal.

Meer weten over dit project?

Neem contact op met Afiya Lamain via afiya@academievandestad.nl