Klimaatadaptatie

Klimaatadaptatie is een breed begrip waar zowel de publieke als private sector onder valt. Enerzijds kan er bijvoorbeeld worden gedacht aan het zorgen voor meer groen en het beter vasthouden van water in de openbare ruimte. Anderzijds kan er worden gedacht aan het inrichten van de eigen tuin en het afkoppelen van het regenwaterriool. Deze twee splitsing laat zien dat hier zowel een rol voor de gemeente ligt als voor de bewoners.

Onderzoek

Studenten van de opleiding Interdisciplinaire Sociale Wetenschappen zijn aan de slag gegaan met deze opdracht. Ze hebben een dieper begrip voor het thema klimaatadaptatie in Veenendaal ontwikkeld door buurtonderzoek en interviews. Ook zijn ze aan de slag gegaan met het inzichtelijk maken van belangrijke sleutelfactoren die bepalend zijn voor de participatie van burgers in gemeentelijke klimaatadaptatieplannen. Op basis van de bevindingen hebben de studenten een advies gepresenteerd aan de gemeente Veenendaal.

Meer weten over dit project?

Neem contact met ons op via utrecht@academievandestad.nl of 085 3033 707.