De Young Professionals gaan binnen dit project vacatures binnenhalen voor werkloze 50-plussers in de buurten van Oud-Noord. Zij krijgen vanuit de gemeente gegevens aangeleverd om zo een profiel van de werknemers te kunnen maken. Ook worden zij door de gemeente van informatie voorzien over zaken zoals mogelijke subsidieregelingen voor werkgevers die oudere werklozen in dienst nemen. Verder krijgen de Young Professionals een training aangeboden die hen voorbereid om gesprekken met de ondernemers te kunnen voeren. Gedurende het gehele traject vindt nauwe samenwerking plaats tussen de Young Professionals en het stadsdeel.

Om een goed beeld te krijgen gaan de Young Professionals bij ondernemers in Noord langs om te vragen waarom zij ouderen wel of niet zouden aannemen. Het is de bedoeling om er achter te komen hoe ondernemers enthousiast gemaakt kunnen worden om oudere werklozen aan te nemen. Uiteindelijk gaat het erom dat bij MKB-ondernemers in stadsdeel Noord banen gecreëerd worden. Ook zal er een werkbare samenwerking ontstaat tussen de Young Professionals en het 50+ team waardoor de werving van vacatures zoveel mogelijk kan plaatsvinden en vacatures snel ingevuld worden door geschikte kandidaten. Aan de hand van dit project wordt er dan bij ondernemers in Noord bewustzijn gecreëerd over de mogelijkheden om te werken met ouderen. De Young Professionals doen met dit project ook zeer relevante werkervaring op.