In het centrum van Amsterdam is het toezicht en het beheer van speeltuinen betaald werk. Idealiter wordt dit overgenomen door vrijwilligers die met dezelfde zorg de speeltuinen beheren. Studenten Management, Economie en Recht gaan bekijken hoe dit systeem omgezet kan worden door vergelijkingen te trekken met andere stadsdelen. Het onderzoek betreft niet alleen de beleidsmatige kant van het beheer van speeltuinen, maar tevens de praktische.